Szpital Kliniczny im.dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

Przejdź do głównej treści

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze

Kierownik jednostki:
mgr Edyta Szczurek – pielęgniarka ze specjalizacją z pielęgniarstwa psychiatrycznego

Zastępca Kierownika:
lek. Wojciech Moskal – specjalista psychiatra

Kierownik Sekretariatu CZP: Katarzyna Wcisło

Telefon kontaktowy: 728 891 592

Adres e-mail: czp-podgorze@babinski.pl

FB https://www.facebook.com/czpkrakowpodgorze/

IG https://instagram.com/centrum_zdrowia_psychicznego

 

Od dnia 1 lipca 2022 r. Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie rozpoczął realizację programu pilotażowego w psychiatrii w dzielnicy Podgórze, w celu wprowadzenia środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na Centrach Zdrowia Psychicznego.

Leczenie odbywa się według indywidualnego planu terapeutycznego, a pomoc jest bezpłatna. Obejmuje działania z zakresu leczenia psychiatrycznego, poradnictwa psychologicznego, psychoterapii, grup wsparcia, leczenia środowiskowego czy oddziaływań w zakresie oddziałów stacjonarnych.

Pomocy w Centrum mogą szukać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne, mieszkające na terenie, którym Centrum się opiekuje. Centra nie prowadzą terapii osób uzależnionych, w razie potrzeby pracownicy CZP wskazują placówki, w których pacjenci mogą znaleźć odpowiednią pomoc i leczenie.


Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny I

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze I

adres: ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków (bud. 7B)

czynne od poniedziałku do piątku 7:00 do 19:00

telefon kontaktowy do PZK: 668 862 687, (12) 65 24 584

adres e-mail do PZK: pzk1-podgorze@babinski.pl

Kierownik Poradni: lek. Danuta Woźniak – specjalista psychiatra

Pielęgniarka koordynująca: mgr Anna Rzepa – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Zadania:

 • udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • wstępna ocena potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielenie możliwego wsparcia;
 • uzgodnienie terminu przyjęcia, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta.

Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny II

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze II

adres: ul. Cegielniana 4A, 30-404 Kraków

czynne od poniedziałku do piątku 7:00 do 19:00

telefon kontaktowy do PZK: 506 763 172, (12) 65 24 670
adres e-mail do PZK: pzk2-podgorze@babinski.pl

Kierownik Poradni: lek. Beata Jakuszewska – specjalista psychiatra

Koordynator: mgr Dominika Bil – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Zadania:

 • udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • wstępna ocena potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielenie możliwego wsparcia;
 • uzgodnienie terminu przyjęcia, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta.

Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny III

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze III

adres: al. Adolfa Dygasińskiego 2D, 30-820 Kraków

czynne od poniedziałku do piątku 7:00 do 19:00

telefon kontaktowy do PZK: 506 763 392, (12) 65 24 680
adres e-mail do PZK: pzk3-podgorze@babinski.pl

Kierownik Poradni: lek. Tomasz Kardasz – specjalista psychiatra

Koordynator: Marzena Michalczewska – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Zadania:

 • udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • wstępna ocena potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielenie możliwego wsparcia;
 • uzgodnienie terminu przyjęcia, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta.

Zespół Leczenia Środowiskowego I

Kraków, ul. Babińskiego 29 (budynek Teatru)

Rejestracja telefoniczna: 12 65 24 670

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:35

Kierownik jednostki: lek. Marian Huplik – specjalista psychiatra

Obszar działania:

Podgórze – ŁATNIA, MATECZNY, KALWARYJSKA, LIMANOWSKIEGO, PŁASZÓW, PRZEWÓZ, RYBITWY, ZABŁOCIE

Bieżanów – Prokocim ŁATNIA, MATECZNY, KALWARYJSKA, LIMANOWSKIEGO, PŁASZÓW, PRZEWÓZ, RYBITWY, ZABŁOCIE

Łagiewniki – Borek Fałęcki OSIEDLE CEGIELNIANA, OSIEDLE ZAKĄTEK JUGOWICKI

Zadania

 • Prowadzenie terapii i rehabilitacji Pacjentów w miejscu ich zamieszkania bez konieczności separacji od najbliższych, jaką niesie za sobą pobyt w szpitalu.
 • Przyjęcie do leczenia w ZLŚ odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu przez samego Pacjenta, jego rodzinę, placówki opieki zdrowotnej lub pomoc społeczną, potrzeby środowiskowego leczenia psychiatrycznego.
 • Wizyta psychiatry w miejscu zamieszkania Pacjenta – kwalifikacja do
  leczenia w ZLŚ.

Zespół Leczenia Środowiskowego II

Kraków, ul. Cegielniana 4A

Rejestracja telefoniczna: 12 65 24 670

Kierownik jednostki: lek. Urszula Hybel – specjalista psychiatra

Obszar działania:

Dębniki W TYM RUCZAJ; TYNIEC, SIDZINA, SKOTNIKI, KLINY, ZACISZE, MOCHANIEC, PRYCHOWICE, KOSTRZE, BODZÓW, LUDWINÓW, ZAKRZÓWEK, KAPELANKA, OSIEDLE PODWAWELSKIE

Podgórze Duchackie KURDWANÓW, PIASKI NOWE, WOLA DUCHACKA, OSIEDLE PODLESIE

Swoszowice SWOSZOWICE, BANIA, BARCZ, JUGOWICE, KLINY BORKOWSKIE, KOSOCICE, ŁYSA GÓRA, OPATKOWICE, RAJSKO, GÓRA, WRÓBLOWICE, ZBYDNIOWICE, SOBONIOWICE

Zadania

 • Prowadzenie terapii i rehabilitacji Pacjentów w miejscu ich zamieszkania bez konieczności separacji od najbliższych, jaką niesie za sobą pobyt w szpitalu.
 • Przyjęcie do leczenia w ZLŚ odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu przez samego Pacjenta, jego rodzinę, placówki opieki zdrowotnej lub pomoc społeczną, potrzeby środowiskowego leczenia psychiatrycznego.
 • Wizyta psychiatry w miejscu zamieszkania Pacjenta – kwalifikacja do
  leczenia w ZLŚ.

Oddział Dzienny ODRP-II – Biały Domek

Teren Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego – budynek 31A

Rejestracja telefoniczna: 12 65 24 555

Kierownik Oddziału: lek. Paweł Smyk – specjalista psychiatra

Pielęgniarka Oddziałowa: Katarzyna Fus – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Przyjęcie do jednostki

Przyjęcie do Oddziału odbywa się po kwalifikacji i ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii.

Konsultacje kwalifikujące do przyjęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 12:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Przy przyjęciu niezbędne są skierowanie na leczenie w oddziale dziennym (ważne 2 tygodnie) i dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Oferta terapeutyczna dla  Pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, obejmującymi:

 • zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia afektywne
 • zaburzenia uwarunkowane organicznymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym

Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:00 – 13:30 od poniedziałku do piątku.

Oddziaływania terapeutyczne:

 • farmakoterapia
 • psychoterapia indywidualna i grupowa
 • konsultacje rodzinne
 • psychoedukacja
 • oddziaływania arte-terapeutyczne i plastyczne (rękodzieło, malarstwo, rysunek)
 • oddziaływania społeczne (regularne wyjścia grupowe do muzeów, galerii).

Klub Pacjenta “Biały dom”

Na terenie Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego – budynek 31A

Telefon: 510 129 488

Godziny otwarcia: Wtorek, Czwartek: 15.30 – 19.30

Oferta przeznaczona dla osób z (udokumentowanym) doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkałych w dzielnicy Kraków-Podgórze.

Uczestnictwo w Klubie pozwala podtrzymywać kontakty społeczne, zmniejsza poczucie osamotnienia i społecznego wyobcowania. Jest to miejsce, w którym Pacjenci wspólnie spędzają czas wolny (wspólne oglądanie filmów, słuchanie muzyki, prezentacje twórczości własnej uczestników, spotkania i prelekcje z ciekawymi osobami).

W czasie pobytu zapewnione jest wsparcie i opieka pielęgniarska, psychologiczna a także asystenta zdrowienia.


Oddział Dzienny ODPP-I

Teren Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego – budynek 4A

Sekretariat: 12 65 24 252

Kierownik: lek. Andrzej Marycz – specjalista psychiatra, tel. 12 65 24 250

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Dagmara Skrzyńska – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Przyjęcie do jednostki

Przyjęcie do Oddziału odbywa się po kwalifikacji i ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii.

Konsultacje kwalifikujące do przyjęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 12:00 – 13:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Przy przyjęciu niezbędne są skierowanie od lekarza psychiatry i dowód osobisty  lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Oferta terapeutyczna dla Pacjentów (niewymagających całodobowej opieki psychiatrycznej) z zaburzeniami psychicznymi obejmującymi:

 • zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia nastroju

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00.

Oddziaływania terapeutyczne:

 • farmakoterapia
 • psychoterapia
 • socjoterapia
 • pracownia makramy
 • zajęcia terapeutyczne takie jak: psychorysunek, muzyczna mandala, trening umiejętności poznawczych, trening metapoznawczy
 • choreoterapia, muzykoterapia

Stacjonarny Oddział Psychiatryczny Kraków – Podgórze I (OP-P I)

Teren Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego (1B)

Sekretariat Oddziału: (12) 65 24 344

Kierownik Oddziału:  lek. Wojciech Moskal – specjalista psychiatra

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Krystyna Hajdas – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Izba Przyjęć działa całodobowo i prowadzi konsultacje psychiatryczne w stanach nagłych, ocenia wskazania zdrowotne pacjenta do leczenia w warunkach oddziału szpitalnego oraz w razie potrzeby udziela pomocy doraźnej chorym nie zakwalifikowanym do hospitalizacji.

Oddział stacjonarny CZP kieruje swą ofertę do Pacjentów z:

 • psychozami
 • zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami adaptacyjnymi
 • zaburzeniami somatyzacyjnymi
 • zaburzeniami osobowości
 • zaburzeniami będącymi skutkiem organicznych zmian
  w ośrodkowym układzie nerwowym w wyniku uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych

Oddziaływania terapeutyczne:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa
 • psychoedukacja
 • terapia zajęciowa
 • zebrania społeczności terapeutycznej Oddziału
 • treningi umiejętności społecznych

zajęcia edukacyjne