Szpital Kliniczny im.dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

Przejdź do głównej treści

Biuro Dyrektora

Kierownik:
Ewa Brzeźniak 
Tel. (12) 6524 347,
fax (12) 2621 335 (czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00), 
e-mail: biuro@babinski.pl

Kancelaria:
Tel. (12) 6524 349
e-mail: kancelaria@babinski.pl

Rzecznik Prasowy:
Maciej Bóbr 
Tel. (12) 6524 469,
e-mail: maciej.bobr@babinski.pl

Archiwum Zakładowe

Kierownik:
Elżbieta Grotyńska
Tel. (12) 6524 373,
e-mail: elzbieta.grotynska@babinski.pl

Magazyn dokumentacji medycznej:
Tel. (12) 6524 352
e-mail: archiwum@babinski.pl

Kapelan

Ks. Jan Klimek
Tel. 608 405 174,
e-mail: jan.klimek@babinski.pl

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Salamon
Tel. (12) 6524 248
e-mail: iodo@babinski.pl

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Zarządzania Jakością

Magdalena Młocek
Tel. (12) 6524 598
e-mail: magdalena.mlocek@babinski.pl

Radca Prawny

Agnieszka Salamon
Tel: (12) 6524 248
e-mail: agnieszka.salamon@babinski.pl

Łukasz Kaczka
Tel: (12) 6524 248
e-mail: lukasz.kaczka@babinski.pl

Stanowisko ds. obronnych

Ewelina Gruca
Tel. (12) 6524 384
e-mail: ewelina.gruca@babinski.pl

Służba BHP

Tomasz Domagała
Tel. (12) 6524 384
e-mail: tomasz.domagala@babinski.pl

Ewelina Gruca
Tel. (12) 6524 384
e-mail: ewelina.gruca@babinski.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Kierownik:
Paweł Piotrowicz
Tel. (12) 6524 393
e-mail: pawel.piotrowicz@babinski.pl

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Koordynator:
Katarzyna Kosiorowska
Tel. (12) 6524 518
e-mail: wotuw@babinski.pl

Zespół Finansowo – Księgowy 

p.o. Głównego Księgowego:
Dominika Machnicka 
Tel. (12) 6524 362
e-mail: dominika.machnicka@babinski.pl

Księgowość:
Tel. (12) 6524 365
Tel. (12) 6524 366
Tel. (12) 6524 367
Tel. (12) 6524 370

Kasa:
Tel. (12) 6524 368

Dział ds. Kadr i Płac  

Kierownik:
Jolanta Kujawa 
Tel. (12) 6524 245 
e-mail: jolanta.kujawa@babinski.pl

Zespół ds. Kadr:
Tel. (12) 6524 358
Tel. (12) 6524 361
Tel. (12) 6524 355
Tel. (12) 6524 359
Tel. (12) 6524 360
e-mail: kadry@babinski.pl

Zespół ds. Płac:
Tel. (12) 6524 369 
e-mail: place@babinski.pl

Zespół ds. Organizacyjno-Prawnych

Kierownik:
Robert Szaraniec 
Tel. (12) 6524 427 
e-mail: robert.szaraniec@babinski.pl

Zespół ds. prawnych:
Tel. (12) 6524 351 

Zespół ds. Rozliczeń i Statystyki Medycznej

Kierownik:
Monika Frankowska 
Tel. (12) 6524 521
e-mail: monika.frankowska@babinski.pl 


Tel. (12) 6524 350
Tel. (12) 6524 301

Dział Inwestycji i Logistyki

Kierownik:
Magdalena Józefiak 
Tel. (12) 6524 410
e-mail: magdalena.jozefiak@babinski.pl 

Zespół ds. Inwestycji i Infrastruktury 
Kierownik: Jacek Adamski 
Tel. (12) 6524 387
e-mail: jacek.adamski@babinski.pl

Zespół ds. Logistyki 
Kierownik: Anna Mrowiec 
Tel. (12) 6524 356 
e-mail: anna.mrowiec@babinski.pl 

Zespół ds. żywienia
Kierownik: Marcin Grzesik 
Tel. (12) 6524 489
e-mail: marcin.grzesik@babinski.pl

Zespół ds. Technicznych
Kierownik: Józef Paździor 
Tel. (12) 6524 540 
e-mail: jozef.pazdzior@babinski.pl 

Zamówienia Publiczne 
Anna Wilk  
Tel. (12) 6524 386
Tel. (12) 6524 526
e-mail: anna.wilk@babinski.pl

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej 
Ewelina Gruca 
Tel. (12) 6524 384
e-mail: ewelina.gruca@babinski.pl

Zespół ds. Informatyki

Kierownik:
Rafał Skorus
Tel. (12) 6524 348
Tel. (12) 6524 495
Tel. (12) 6524 454
e-mail: rafal.skorus@babinski.pl

Zespół ds. Projektów

Kierownik:
Dagmara Mazur
Tel. 573 217 559
e-mail: dagmara.mazur@babinski.pl